Yurt Dışı Çalışma Ziyareti Çalıştayı

Yurt Dışı Çalışma Ziyareti Çalıştayı

KAMU-STK İŞ BİRLİĞİ PROJESİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMA ZİYARETLERİ VE SONUÇLARININ ELE ALINDIĞI ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında toplam 6 Avrupa Birliği üye ülkesine çalışma ziyareti düzenlendi. İlki 17-21 Eylül 2018 tarihinde Finlandiya olmak üzere sırasıyla 22-26 Ekim 2018 İtalya, 10-14 Aralık 2018 Almanya, 11-15 Şubat 2019 İngiltere, 1-5 Nisan 2019 Fransa ve 11-15 Nisan 2019 tarihlerinde Hollanda’ya gerçekleştirilen çalışma ziyaretlerine farklı kurum ve kuruluşlardan 100’e yakın temsilci katıldı. Avrupa’da Kamu-STK iş birliği alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek, iş birliği süreçleri ve mekanizmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere düzenlene ziyaretlerde ülke yetkilileri ve sivil toplum temsilcileriyle yüz yüze görüşmeler düzenlendi.

12 Haziran 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Çalıştayda ise tüm çalışma ziyareti katılımcıları bir araya gelerek tamamlanan ziyaretler üzerine görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Elde edilen izlenimlerin paylaşıldığı oturumlar aracılığıyla katılımcılar hem farklı ülkelerdeki kamu ve sivil toplum iş birliklerine dair bilgi edindi hem de kendi izlenimlerini paylaşma fırsatı yakaladı.

Katılımcılar daha sonra çalışma ziyaretine gittikleri ülkelere göre gruplara ayrılarak, bu ülkelerdeki kamu ve sivil toplum iş birliklerini; o ülkedeki sivil topluma yönelik yaklaşım ve STK’ların yerini ve ziyaret edilen ülkede STK’ların toplumdaki rolü ve önemini değerlendirme fırsatı yakaladı.

Çalıştay ayrıca katılımcılara gözlemledikleri iyi örneklerden hangilerinin Türkiye’de uygulanabileceğine dair tartışma fırsatı da sundu.