Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri -1

Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimleri -1

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında eğitim alan Uzman Gruplarının kamu ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik yerelde gerçekleştirdiği kapasite geliştirme çalışmaları Trabzon’da başladı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesinde iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda proje kapsamında hem kamu görevlileri hem de sivil toplum temsilcilerine yönelik bir dizi çalışma hayata geçiriliyor. Bu çalışmaların önemli bir ayağını da bu iki sektör arasındaki iletişim ve iş birliğini yerel ihtiyaç ve şartlara göre güçlendirmeyi sağlayacak eğitim programları oluşturuyor. Projenin geçtiğimiz aylarında oluşturulan ve eğitici eğitimi alan Uzman Grupları tarafından gerçekleştirilecek iki günlük 30 yerelde kapasite geliştirme eğitimleri, toplam 20 ilde düzenleniyor.

Yerel düzeyde kilit rol oynayan kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin,   kamu-STK iş birliği ve  sivil toplum konusundaki  temel becerilerini ve bilgilerini geliştirme hedefiyle yola çıkan bu eğitimlere toplam 600 kamu ve sivil toplum temsilcisinin katılması bekleniyor.

Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin tümü Uzman Grup Üyeleri tarafından gerçekleştiriliyor. Eğitim uzmanları geçtiğimiz aylarda edindikleri yaygın eğitim teknikleri, sözel sunum, grup çalışmaları, soru-cevap oturumları, bireysel çalışmalar gibi yöntemleri bu eğitimlerde kullanma fırsatı yakalıyor. Yerel ihtiyaca göre sivil toplum kavramı, derneklerin yasal sorumlulukları, stratejik planlama ve proje yönetimi, iletişim,  sosyal medya ve kampanya yönetimi gibi  konular eğitim ana başlıklarını oluşturabiliyor.

25-26 Aralık tarihinde Trabzon’da gerçekleştirilen ilk eğitimde bölgenin ihtiyacına göre belirlenen Sivil Toplum Kuruluşlarında kurumsal kapasite oluşturulması, genel kurul süreçleri, iç denetim ve raporlama ile proje döngüsü ve proje hazırlama konusunda eğitimler verildi.

Yerelde Kapasite Geliştirme Eğitimlerine Ocak ayında Sivas, Gaziantep, İzmir, Antalya ve Eskişehir’de devam edilecek.