Trabzon Sivil Toplum Günleri

Trabzon Sivil Toplum Günleri

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün ana faydalanıcısı olduğu Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında Trabzon’da Sivil Toplum Günleri faaliyeti gerçekleştirildi.

Aralarında valilik, belediye, merkezi yönetimlerin il temsilcileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 100’e yakın katılımcıya ev sahipliği yapan etkinliğe Trabzon, Rize, Gümüşhane, Artvin, Giresun ve Ordu illerinden temsilciler katıldı.

Trabzon Sivil Toplum Günleri, Trabzon Valisi Sayın İsmail Ustaoğlu ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Sayın Erkan Kılıç’ın konuşmalarıyla başladı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisinin de hazır bulunduğu etkinlikte kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirildiği bir de panel düzenlendi. Panelde, Yetişme Çağındaki Çocukları Koruma Derneği Başkanı Nuray Usta, Engelsiz Turizm Derneği Başkanı Yusuf Şafak, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Öğretim Görevlisi Dr. Abdullah Uzun konuşmacı olarak yer aldı. Kamu – STK iş birliğinin önündeki engeller ve olası çözüm önerilerinin sunulduğu panel oturumunda iş birliğine dair iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

Program süresince katılımcılara sivil toplum kavramı, sivil toplumun önemi, kamu ile sivil toplum arasındaki iletişim ve işbirliğinin arttırılmasına yönelik iyi uygulama örnekleri, yurtdışına yapılan çalışma ziyaretlerinden edinilen izlenimlerin paylaşılması ve İçişleri Bakanlığı bütçesinden derneklere proje karşılığı yapılan desteklere ilişkin bilgilendirme ile Avrupa Birliği hibeleri konusunda detaylı sunumlar yapıldı. Ayrıca katılımcılar, atölye çalışmaları sayesinde STK’ların denetsel sorumlulukları ve yardım toplama konuları ile kamu-stk iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ve proje ortaklığı geliştirmesi konularında çalışmalar gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olan Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirilen Sivil Toplum Günlerinin, Türkiye’nin 20 pilot ilinde düzenlenmesi ve 2 bine yakın kamu ve sivil toplum temsilcisine ulaşılması hedefleniyor.