Kamu-STK İş Birliği Projesi, güçlü bir demokrasinin temel taşlarını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin işlevsel yapısına katkı sağlamak üzere hayata geçirildi. 2017 Temmuz ayında başlayan ve 24 ay sürecek olan proje kapsamında, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeline yönelik bir dizi kapasite geliştirme etkinliği ve bu iş birliğini araştırmaya yönelik Sivil Toplum Kuruluşlarının da katımıyla çeşitli faaliyetler düzenlendi. Projenin toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olup, Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki mali iş birliği programı kapsamında finanse edildi. Projenin Faydalanıcısı T.C. İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, eş faydalanıcısı T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı  ve ihale makamı T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimidir.

Bu etkinlikler ile kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi; iş birliği için uygun zeminin hazırlanması; hem merkezi hem yerel idarelerdeki kamu görevlilerinin birlikte çalışarak, sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımının teşvik edilmesi hedeflendi.

Proje iletişim ve iş birliği temelinde kamu ve STK’ları aynı zeminde bir araya getirdi, kamu sektöründe STK algısının güçlenmesine imkan tanıdı ve Avrupa’daki iyi uygulamaların ülkemize taşınmasına destek olan bir dizi faaliyete ev sahipliği yaptı.

Temelinde kamu çalışanlarının kapasite artırımı olan projede, hangi alanlarda eğitim ihtiyacı bulunduğunu belirlemek ve kamu görevlilerinin sivil toplum kavramı ve rolüne ilişkin mevcut anlayışını tespit etmek üzere bir eğitim ihtiyaç analizi yapıldı. Belirlenen on pilot ilde üç yüze yakın kişiyle yapılan yüz yüze görüşmelerin yanı sıra anket çalışmalarının sonucunda elde edilen veriler, düzenlenen eğitimlerin içeriğini şekillendirirken, proje sonunda ortaya çıkan Sivil Toplum Kuruluşları Algı Analizine de zemin oluşturdu.

Türkiye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ve bu kuruluşlarla birlikte çalışan kamu görevlilerine yönelik eğitimler düzenlendi. Bu eğitimler; proje boyunca mentörlük, danışmanlık ve uzmanlık sağlamak ve proje faaliyetlerini desteklemek üzere kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerden oluşturulan Uzman Gruplarınca verildi. 4 gün süren eğitimlere sivil toplum ve kamudan 33 kişi katıldı.

Ayrıca tamamlanan her eğitimin ardından, uzman grubu üyelerinin her biri eğitime katılan bir sivil toplum kuruluşuyla eşleştirildi. Bu eşleştirme kapsamında, söz konusu sivil toplum kuruluşunun özel eğitim ihtiyacı belirlenerek, yine uzman grubu tarafından bu alanda desteklendi.

Projenin temel hedeflerinden biri de kamu görevlilerinin sivil toplum kavramı ve rolü konusunda bilgi ve anlayışını geliştirilmesi ve özellikle hukuki konularda sivil toplum kuruluşlarının doğru yönlendirilmesiydi. Bu amaçla ilgili kamu görevlilerinin bilgi ve becerilerini artırmak üzere her biri 2 gün süren eğitimler düzenlendi. İçişleri Bakanlığı görevlileri, seçimle göreve gelen yetkililer, belediye personeli ve Yerel Yönetimlerin üst düzey yöneticileri için toplamda en az bin 500 kamu görevlisinin katıldığı eğitimlerde iş birliğinin temel prensiplerine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı ile iş birliği içerisinde kamu görevlilerine yönelik bir dahili eğitim modülü hazırlandı. Yine, Kaymakam adayları için ‘Sivil Toplum’ konusundaki standart eğitim modülü güncellendi. Bu programlar için eğitim materyalleri ve el kitapları oluşturuldu.

Kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliği modellerinin yerinde incelenmesi ve Avrupa Birliği üye ülkelerindeki mevcut uygulamalarının gözlemlenmesi için altı üye ülkeye çalışma ziyareti düzenlendi.

HOLLANDA
11-15 NİSAN 2019
FRANSA
01-05 NİSAN 2019
İNGİLTERE
11-15 ŞUBAT 2019
İTALYA
21-27 EKİM 2018
ALMANYA
10-14 ARALIK 2018
FİNLANDİYA
17-21 EYLÜL 2018

Sivil toplum ve kamu görevlilerinin çalışmalarını daha etkin hale getirmek için ihtiyaç duyacağı belge, rapor ve eğitim materyalleri gibi kaynakları içinde barındıracak bir online platform kuruldu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek olan bu platform tüm sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının erişimine imkan veren bir sistem olarak geliştirildi.

Türkiye genelinde yirmi pilot ilde iki günlük Sivil Toplum Günleri düzenlendi. Pilot il ve çevre illerden katılımın gerçekleşeceği Sivil Toplum Günleri aracılığıyla toplam 2000 kişiye ulaşılarak yerel düzeyde iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından, on ilde yapılacak yüz yüze görüşmeler ve anket çalışmaları sonucunda kapsamlı bir rapor çalışması yapıldı. Hazırlanan Sivil Toplum Kuruluşları Algı Raporu, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşıldı.