Kıdemli Uzman Grubu Toplantıları-III

Kamu-STK İş Birliği Projesi Kıdemli Uzman Grubu üçüncü toplantısı Ankara’da gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesinde iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu amaca ulaşmak içinse kamu görevlilerinin sivil toplum kavramı ve rolünü daha iyi anlaması ve aralarındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi; merkezî düzeyde kurumsal düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve kamu görevlileri arasında iş birliği uygulama becerisinin geliştirilmesi ile hem yerel hem merkezi düzeyde STK’ların karar alma süreçlerine daha etkin katılımının teşvik edilmesine yönelik bir dizi çalışma hayata geçiriliyor.

Bu çalışmaların bir kısmı doğrudan kapasite geliştirme etkinlikleri olarak düzenlenirken, bir kısmı da iki sektör arasındaki iş birliği ve iletişimi güçlendirecek ağ oluşturma çalışmaları olarak gerçekleşiyor.  Öte yandan iki yıl uygulama süresi bulunan projenin tamamlanmasının ardından tüm bu çalışmaların kalıcılığı ve sürdürülebilirliğine destek olmak için bir de Kıdemli Uzman Grubu kurulmuş bulunuyor. STK temsilcileri de dâhil olmak üzere, akademi, kamu ve özel sektör temsilcilerinden oluşan 11 üyeli kıdemli uzman grubunun, kapasite geliştirme faaliyetlerinin başarılı bir şekilde uygulanması için danışmanlık sağlarken diğer taraftan da projelerin etkisini ve sonuçlarını korumak ve sürdürmek için kilit bir role sahip  olması bekleniyor.

Kıdemli Uzman Grubu üyeleri için Ankara’da öğrenme ve danışma niteliği taşıyan 5 günlük etkinlikler düzenleniyor. Bu etkinlikler uzman grubun hem proje faaliyetlerini desteklemesi hem de üyelerinin danışmanlık becerilerini ve yeterliklerini geliştirmesine yönelik bir öğrenme fırsatı olarak yapılandırılmış bulunuyor.

İlki 5 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Kıdemli Uzman grubu toplantısında grup üyelerine uzman gruptan beklentiler ve rolleri konusunda genel bilgilendirme yapılırken, düzenlenen kapasite geliştirme çalışmaları tanıtıldı. Kıdemli Uzman Grubu Toplantılarına 18 Ocak 2019’da Ankara’da devam edildi ve Proje kapsamında kurulacak Sekretarya ve Bilgi Merkezi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

27 Mart 2019 tarihinde tekrar bir araya gelen Kıdemli Uzman Grubu, bin 500’ün üzerinde kamu personelinin katıldığı eğitimlerin sonuçlarını değerlendirdi ve yine proje kapsamında hazırlanacak Eğitim Modülleri El Kitabı taslağı üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Kamu-STK İş Birliği Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olan projeyle güçlü bir demokrasinin temel taşlarını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.