Kamu Personeli Eğitimleri – Van

Kamu Personeli Eğitimleri – Van

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve onlarla yakın çalışan kamu personeli arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi için Van’da kamu personeli eğitimleri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesinde, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeline yönelik bir dizi kapasite geliştirme çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmalardan biri olan kamu personeli eğitimleri aracılığıyla, kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı görevlileri, yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri, seçimle göreve gelen yetkililer ve belediye personelinin katıldığı bu eğitimlerin içeriği, projenin başlangıç döneminde kamu görevlilerinin katılımıyla ve on ilde gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlendi.

03-04 Aralık tarihlerinde Van’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Eğitimine ise Van, Bitlis, Muş, Hakkari ve Siirt’te yerel düzeyde görev yapan yaklaşık 100 kamu personeli katılım sağladı.

Sivil Toplum Kavramı, AB ve Sivil Toplum Sektörü ve Kamu-STK İş Birliği ile Sivil Toplum Örgütlenmeleri gibi temel konuların ele alındığı eğitimlerin ilk gününde, katılımcılar kamu ve sivil toplumun iş birliğine yönelik iyi örnekleri inceleme fırsatı yakaladılar. İş birliğini kuvvetlendirecek iletişim becerilerinin işlendiği ikinci günde, ayrıca kamu ve sivil toplum arasında farklı biçimlerde kurulabilecek iş birliklerine yönelik süreçler de incelendi.

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında bu eğitimler devam edecek ve farklı illerden kamu görevlilerinin katılımlarıyla, söz konusu iş birliği için kamu sektöründe önemli bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmış olacaktır.

Kamu-STK İş Birliği Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Projeyle güçlü bir demokrasinin temel taşlarını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.