Kamu Personeli Eğitimleri – İzmir I-II

Kamu Personeli Eğitimleri – İzmir I-II

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında İzmir’de Kamu Personeli Eğitimleri düzenlendi.

Merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeline yönelik bir dizi kapasite geliştirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında düzenlenen “Kamu Personeli Eğitimlerinin” dördüncü ve beşinci ayağı, 7-8 ve 10-11 Mayıs tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirildi. Bu eğitimler aracılığıyla, kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. T.C. İçişleri Bakanlığı görevlileri, seçimle göreve gelen yetkililer, belediye personeli ve yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bu eğitimlerin içeriğiyse, projenin başlangıç döneminde kamu görevlilerinin katılımıyla ve on ilde gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlendi.

7-8 ve 10-11 Mayıs 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen Kamu Personeli Eğitimlerine, toplam iki yüz kamu görevlisi katıldı. Sivil Toplum Kavramı, AB ve Sivil Toplum Sektörü, ve Kamu-STK İş Birliği ile Sivil Toplum Örgütlenmeleri gibi temel konuların ele alındığı eğitimlerin ilk gününde, katılımcılar kamu ve sivil toplumun iş birliğine yönelik iyi örnekleri de inceleme fırsatı yakaladılar. İş birliğini kuvvetlendirecek iletişim becerilerinin işlendiği ikinci günde, aynı zamanda kamu ve sivil toplum arasında farklı biçimlerde kurulabilecek iş birliklerine yönelik süreçler de incelendi.

İzmir’de gerçekleştirilen eğitimler Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Afyon, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ gibi farklı illerden kamu görevlilerine ev sahipliği yaptı. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında bu eğitimler devam edecek ve farklı illerden kamu görevlilerinin katılımıyla, söz konusu iş birliği için kamu sektöründe önemli bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmış olacak.

Kamu Personeli Eğitimlerinin üçüncüsüne İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla illerinden kamu görevlileri katıldı. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında bu eğitimler devam edecek ve farklı illerden kamu görevlilerinin katılımıyla, söz konusu iş birliği için kamu sektöründe önemli bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmış olacak.