Kamu Personeli Eğitimleri – İstanbul

Kamu Personeli Eğitimleri – İstanbul

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve onlarla yakın çalışan kamu personeli arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi için İstanbul’da Kamu Personeli Eğitimleri düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesinde, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeline yönelik bir dizi kapasite geliştirme çalışması yürütülüyor. Bu çalışmalardan biri olan Kamu Personeli Eğitimleri aracılığıyla, kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı görevlileri, yerel yönetimlerin üst düzey yöneticileri, seçimle göreve gelen yetkililer ve belediye personelinin katıldığı bu eğitimlerin içeriği, projenin başlangıç döneminde kamu görevlilerinin katılımıyla ve on ilde gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlendi.

20-21 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen ve proje kapsamında düzenlenen son Kamu Personeli Eğitimine ise Antalya, Kocaeli, Sakarya, Yozgat ve Şırnak’ta yerel düzeyde görev yapan 100 kamu personeli katılım sağladı.

Sivil Toplum Kavramı, AB ve Sivil Toplum Sektörü ve Kamu-STK İş Birliği ile Sivil Toplum Örgütlenmeleri gibi temel konuların ele alındığı eğitimlerin ilk gününde, katılımcılar kamu ve sivil toplumun iş birliğine yönelik iyi örnekleri inceleme fırsatı yakaladılar. İş birliğini kuvvetlendirecek iletişim becerilerinin işlendiği ikinci günde, ayrıca kamu ve sivil toplum arasında farklı biçimlerde kurulabilecek iş birliklerine yönelik süreçler de incelendi.

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında toplam 15 pilot bölgede düzenlenen bu eğitimler aracılığıyla farklı kurum ve kuruluşlarda görev yapan toplam bin 500 kamu personeline eğitim verilmiş ve söz konusu iş birliği için kamu sektöründe önemli bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmış oldu.

Kamu-STK İş Birliği Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Projeyle güçlü bir demokrasinin temel taşlarını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.