Kamu Personeli Eğitimleri – Antalya I-II

Kamu Personeli Eğitimleri – Antalya I-II

Kamu Personeli Eğitimleri 8-9 Ekim ve 11-12 Ekim’de Antalya’da Devam Etti

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeline yönelik “Kamu Personeli Eğitimleri” 8-9 ve 11-12 Ekim tarihlerinde Antalya’da devam etti. Proje kapsamında düzenlenen bir dizi çalışmalar aracılığıyla, kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı görevlileri, seçimle göreve gelen yetkililer, belediye personeli ve yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bu eğitimlerin içeriğiyse, projenin başlangıç döneminde kamu görevlilerinin katılımıyla ve on ilde gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlendi.

8-9 ve 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Eğitimlerine, toplam iki yüz kamu görevlisi katıldı. Sivil Toplum Kavramı, AB ve Sivil Toplum Sektörü, ve Kamu-STK İş Birliği ile Sivil Toplum Örgütlenmeleri gibi temel konuların ele alındığı eğitimlerin ilk gününde, katılımcılar kamu ve sivil toplumun iş birliğine yönelik iyi örnekleri de inceleme fırsatı yakaladılar. İş birliğini kuvvetlendirecek iletişim becerilerinin işlendiği ikinci günde, aynı zamanda kamu ve sivil toplum arasında farklı biçimlerde kurulabilecek iş birliklerine yönelik süreçler de incelendi.

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında bu eğitimler devam edecek ve farklı illerden kamu görevlilerinin katılımıyla, söz konusu iş birliği için kamu sektöründe önemli bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmış olacak.

Kamu-STK İş Birliği Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olan projeyle sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.