Kamu Personeli Eğitimleri – Ankara IV-V

Kamu Personeli Eğitimleri – Ankara IV-V

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında Ankara’da düzenlenen Kamu Personeli Eğitimleri ile kamu ve sivil toplum arasındaki iş birliği ve iletişimin güçlendirilmesi hedeflendi.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığımız tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesinde, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeline yönelik bir dizi kapasite geliştirme faaliyetinin yürütülmesine devam ediliyor. Bu faaliyetlerden birisi olan “Kamu Personeli Eğitimleri” aracılığıyla, kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. İçişleri Bakanlığı görevlileri, seçimle göreve gelen yetkililer, belediye personeli ve yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı bu eğitimlerin içeriğiyse, projenin başlangıç döneminde kamu görevlilerinin katılımıyla ve on ilde gerçekleştirilen eğitim ihtiyaçları analizi sonucunda belirlendi.

Geçtiğimiz aylarda Ankara ve İzmir’de düzenlenen 5 eğitime, yaklaşık 500 kamu personeli katılmıştı. 23-24 ve 26-27 Temmuz’da Ankara’da gerçekleşen eğitimlere ise Erzurum, Bayburt, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır, Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin’den yerel düzeyde görev yapan yaklaşık 200 kamu personeli katıldı.

Sivil Toplum Kavramı, AB ve Sivil Toplum Sektörü ve Kamu-STK İş Birliği ile Sivil Toplum Örgütlenmeleri gibi temel konuların ele alındığı eğitimlerin ilk gününde, katılımcılar kamu ve sivil toplumun iş birliğine yönelik iyi örnekleri de inceleme fırsatı yakaladılar. İşbirliğini kuvvetlendirecek iletişim becerilerinin işlendiği ikinci günde, aynı zamanda kamu ve sivil toplum arasında farklı biçimlerde kurulabilecek iş birliklerine yönelik süreçler de incelendi.

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında bu eğitimler devam edecek ve farklı illerden kamu görevlilerinin katılımıyla, söz konusu işbirliği için kamu sektöründe önemli bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmış olacaktır.