Kamu Personeli Eğitimleri – Ankara I-II

Kamu Personeli Eğitimleri – Ankara I-II

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında Ankara’da iki günlük Kamu Personeli Eğitimleri düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Ulusal katkının 263 bin 350 avro olduğu toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olan proje ile, güçlü bir demokrasinin temel taşlarını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.

Kamu STK İş Birliği Projesi kapsamında, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personeline yönelik bir dizi kapasite geliştirme faaliyeti düzenleniyor. Bu çalışmalar neticesinde, kamu görevlilerinin sivil toplum kavramını ve sivil toplumun rolünü daha iyi anlaması ve böylelikle kamu ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bu faaliyetlerinden biri de, T.C. İçişleri Bakanlığı görevlileri, seçimle göreve gelen yetkililer, belediye personeli ve yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerine yönelik iki gün olarak kurgulanan Kamu Personeli Eğitimleri. Eğitimlerin içeriğiyse, projenin başlangıç döneminde kamu görevlilerinin katılımıyla ve on ilde gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizi sonucunda belirlendi.

26-27 Mart ve 29-30 Mart tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen Kamu Personeli Eğitimlerine, iki yüze yakın kamu görevlisi katıldı. Sivil Toplum Kavramı, AB ve Sivil Toplum Sektörü, ve Kamu-STK İş Birliği ile Sivil Toplum Örgütlenmeleri gibi temel konuların ele alındığı eğitimlerin ilk gününde, katılımcılar kamu ve sivil toplumun iş birliğine yönelik iyi örnekleri de inceleme fırsatı yakaladılar. İş birliğini kuvvetlendirecek iletişim becerilerinin işlendiği ikinci günde, aynı zamanda kamu ve sivil toplum arasında farklı biçimlerde kurulabilecek iş birliklerine yönelik süreçler de incelendi.

Kamu Personeli Eğitimlerine Bursa, Adana, Osmaniye, Mersin, Yalova, Corum, Kırıkkale, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Amasya illerinden kamu görevlileri katıldı.  Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında bu eğitimler devam edecek ve farklı illerden kamu görevlilerinin katılımıyla, söz konusu iş birliği için kamu sektöründe önemli bir bilgi ve beceri birikimi sağlanmış olacak.