İzmir Sivil Toplum Günleri

İzmir Sivil Toplum Günleri

Sivil Toplum ve kamu kurumlarının temsilcileri 03-04 Eylül 2018 tarihinde daha güçlü bir iletişim ve etkin iş birliği için İzmir’de bir araya geldi.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kamu-STK İş Birliği Projesi Sivil Toplum Günlerinin dördüncüsü İzmir’de düzenlendi. İki gün süren etkinliğe İzmir ve Manisa illerinden aralarında valilik, belediyeler, kalkınma ajansları, merkezi yönetimlerin il temsilcileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 100’e yakın temsilci katıldı.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Temsilcisi Ali Gökay ve İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen’in açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirildiği bir de panel düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanglay, İl Sosyal Etüt Proje Müdürü Hatice Suna Bina, Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Burhanettin Kansızoğlu ve Katip Çelebi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Ali Köstepen konuşmacı olarak yer aldı. Kamu – STK iş birliğinin önündeki engeller ve olası çözüm önerilerinin sunulduğu panel oturumunda iş birliğine dair iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Sivil Toplum Günlerinin, Türkiye’nin 20 pilot ilinde düzenlenmesi ve iki bine yakın kamu ve sivil toplum temsilcisine ulaşılması hedefleniyor.