İngiltere Çalışma Ziyareti

İngiltere Çalışma Ziyareti

İNGİLTERE’DE SİVİL TOPLUM ve KAMU SEKTÖRÜ ARASINDAKİ İLETİŞİM, İŞ BİRLİĞİ ve İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ İNCELEMEK ÜZERE İNGİLTERE’ YE ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında 11-15 Şubat 2019 tarihleri arasında İngiltere’ye bir çalışma ziyareti düzenlendi. Avrupa’da Kamu-STK iş birliği alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek, iş birliği süreçleri ve mekanizmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak ve sivil toplum alanına ilişkin mevzuat hakkında bilgiler edinmek üzere Londra’da faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi.

Çalışma ziyareti; T.C. İçişleri Bakanlığından, T.C. Dışişleri Bakanlığından ve Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 17 kişilik bir heyet ile gerçekleştirildi.

Ziyaretin ilk gününde İngiltere’nin uluslararası düzeyde kültürel ilişkilerini yürüten British Council ve Londra Üniversitesine bağlı araştırma ve öğretim merkezi olan CASS İşletme Okulunun temsilcileriyle toplantılar düzenlendi. Aynı gün İngiltere’de sivil toplum ve sosyal girişimden sorumlu olan ve hükümetin ulusal sivil toplum stratejisini geliştirip uygulayan Kültür Medya ve Spor Bakanlığına bağlı Sivil Toplum Ofisi temsilcilerinden bilgiler alındı.

Ziyaretin ikinci gününde heyet, Ulusal Gönüllü Kuruluşlar Konseyini(NCVO) ziyaret etti ve düzenlenen toplantıda İngiltere’deki gönüllülük ve hayırseverlik sektörlerindeki politikalar hakkında bilgi edindi. Aynı gün Hayırseverlik Yönetişim Kodu ile de bir toplantı gerçekleştirildi.

13 Şubat Çarşamba günü British Council tarafından katılımcılara İngiltere’deki sosyal girişimcilik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Daha sonra sivil toplum kuruluşlarına finansal yönetim, liderlik ve yönetişim alanlarında destek sağlayan bir kuruluş olan Hayırseverlik Finans Grubu ile bir toplantı gerçekleştiren katılımcılar, kuruluşun yönettiği fonlar hakkında bilgi aldı. Katılımcılar daha sonra sivil toplum kuruluşlarının vergi indirimlerine ilişkin yardım politikaları ve düzenlemelerinden sorumlu olan Gelir ve Gümrük İdaresiyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Çalışma ziyaretinin dördüncü gününde Bağış Toplama Enstitüsüyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılar fon yaratma ilkeleri ve bu alanda hayır kurumlarına verilen danışmanlık konusunda bilgi aldı. Hemen ardından bağış toplama standartlarını belirleyen, tanıtan ve bu alanda gelen şikâyetleri ve şüpheli vakaları inceleyen ve kendisi de bir hayır kurumu statüsünde olan Fon Yaratma Düzenleme Kurumuyla toplantı düzenlendi. Aynı gün İngiltere ve Galler’deki hayır kurumlarının kayıt işlemlerini yürüten ve kuruluş onayını veren Hayırseverlik Komisyonuyla da toplantılar gerçekleştirildi.

Çalışma ziyaretinin son gününde sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştireceği piyango ve çekilişlerin yasal düzenlemelerini ve takibini yapan Büyük Piyango Fonu ziyaret edilerek yürüttükleri iş ve işlemlere ilişkin bilgiler alındı. Daha sonra da katılımcılar, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçiliğine nezaket ziyaretinde bulundu.