Hollanda Çalışma Ziyareti

Hollanda Çalışma Ziyareti

HOLLANDA’DA SİVİL TOPLUM ve KAMU SEKTÖRÜ ARASINDAKİ İLETİŞİM ve İŞ BİRLİĞİNİN İNCELENDİĞİ BİR ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında 08-12 Nisan 2019 tarihlerinde Hollanda’ya bir çalışma ziyareti düzenlendi. Avrupa’da Kamu-STK iş birliği alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek, iş birliği süreçleri ve mekanizmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Rotterdam, Lahey ve Amsterdam’da faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi.

Çalışma ziyareti, T.C. İçişleri Bakanlığı; T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Üniversite ile Sivil Toplum Temsilcilerinden oluşan 16 kişilik bir heyet ile gerçekleştirildi.

Ziyaretin ilk gününde Hollanda Ticaret Odası ile görüşen heyet Hollanda’da dernekler ve vakıfların ticaret sicil kaydının nasıl tutulduğuna dair bilgi aldı. Aynı gün Lahey’de bulunan Hollanda Vergi ve Gümrük İdaresi ile yapılan toplantıda derneklere kamu yararı statüsünün nasıl verildiğini ve vergilendirme süreçlerini inceledi.

Ziyaretin ikinci gününde daha güvenli ve adil bir toplum için bireyler ve organizasyonlar üzerine incelemeler yürüten Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Justis birimi ile görüşen heyet kurumun çalışmaları hakkında bilgi edindi. Aynı gün Türkiye’nin Lahey Büyükelçiliğine de bir nezaket ziyaretinde bulunuldu. Hollanda hükümetine ve Parlamentoya sosyal ve ekonomik politikalar hakkında tavsiyelerde bulunan Sosyal ve Ekonomik Konsey yetkilileriyle de görüşen heyet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları arasındaki ortak çalışmalara dair bilgi aldı.

10 Nisan Çarşamba günü Hollanda Dışişleri Bakanlığı ile toplantılar düzenlenerek kalkınma iş birliği politikası çerçevesinde Bakanlığın sivil toplumla birlikte yürüttüğü çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu. Aynı gün Amsterdam’da bulunan Hollanda Diyanet Vakfını ziyaret eden katılımcılar, yerelde kurulmuş bir Türk sivil toplum kuruluşunun  çalışmaları ve Vakfa bağlı kuruluşlar konusunda bilgilendirildi.

Çalışma ziyaretinin dördüncü gününde Türkiye’nin yurt dışında kültürel ilişkilerini yürüten Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret eden heyet Türk kuruluşlar ile Hollanda hükümeti arasındaki ilişkileri yerinde inceleme fırsatı yakaladı. Daha sonra, Avrupa Zararı İndirgeme Ağı Correlation yetkilileriyle görüşen heyet kuruluşun Avrupa düzeyinde politika ve karar vericilerle sürdürülebilir iletişimi nasıl sağladığına dair bilgilendirildi.

Çalışma ziyaretinin son gününde Amsterdam Kent Konseyi yetkilileriyle bir dizi toplantı düzenlendi ve belediye yönetiminin kamu düzeni ve güvenliği, bağımlılık, evsizlik, ekonomi politikaları, spor ve kültürel politikalar gibi birçok konuda sivil toplumla geliştirdiği iş birliği yerinde incelendi.