Fransa Çalışma Ziyareti

Fransa Çalışma Ziyareti

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında 01-05 Nisan 2019 tarihlerinde Fransa’ya bir çalışma ziyareti düzenlendi.

Avrupa’da Kamu-STK iş birliği alanında yapılan çalışmaları yerinde incelemek, iş birliği süreçleri ve mekanizmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere Paris’te faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlar ziyaret edildi.

Çalışma ziyareti, T.C. İçişleri Bakanlığı; T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı ile Sivil Toplum Temsilcilerinden oluşan 16 kişilik bir heyet ile gerçekleştirildi.

Ziyaretin ilk gününde Fransa İçişleri Bakanlığının farklı bölümleriyle toplantılar düzenlenerek idari ve operasyonel konularda bilgi alışverişinde bulunuldu. Bakanlığın Dernekler ve Vakıflar Bürosu ile yapılan toplantıda Fransa’da derneklere ilişkin yasal çerçeve ve hükümet ile dernekler arasındaki ilişkiler konusu detaylı bir şekilde incelendi.

Ziyaretin ikinci gününde Milli Eğitim ve Gençlik Bakanlığı, Gençlik, Popüler Eğitim ve Toplum Hayatı Genel Müdürlüğü ile görüşen heyet, yerel ve merkezi düzeyde gençlere yönelik politika geliştirme süreçlerinde kamu ve sivil toplumun ortak nasıl hareket ettiğine dair bilgi aldı.

3 Nisan Çarşamba günü Fransa Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Kültür, Eğitim ve Uluslararası Kalkınma Genel Müdürlüğü ile Sivil Toplum ve Ortaklıklarla İlişkiler Birimi ile toplantılar düzenlendi. Aynı gün Paris Polis Departmanı Vatandaşlık ve İnsan Hakları Müdürlüğü bünyesindeki Dördüncü Büro ile görüşen heyet, Fransa’da dernek kurulumu ve kaydı gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Çalışma ziyaretinin dördüncü gününde işverenler, sendikalar ve dernek temsilcilerini de bünyesinde barındıran Ekonomik Sosyal ve Çevre İşleri Konseyi ziyaret edildi. Daha sonra Danıştay ile yapılan toplantıda katılımcılar bu yapılanma ve Fransa’da derneklerin kamu yararı statüsüne ilişkin detaylı bilgi alma fırsatı yakaladı. Aynı gün Fransız Kızılhaç’ı ile de görüşen heyet özellikle gönüllülük ve kurumun çalışma yapısına dair yetkililerden bilgi aldı.

Çalışma ziyaretinin son gününde katılımcılar, Fransa ve dünyada yoksulluk ve ayrımcılıkla mücadele konusunda etkin olarak çalışan Secours Populaire Français (Fransız Popüler Kurtarma) ile görüşerek, yerel ve merkezi düzeyde yardım çalışmalarını inceledi. Aynı gün yaklaşık 600 bin derneği çatısı altında toplayan Le Mouvement Associatif (Örgütlenme Hareketi) de ziyaret edilerek bağlılık, ekonomi, kamu hareketi ve istihdam gibi alanlardaki çalışmaları konusunda detaylı bilgi edinildi.