EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ – IV

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ – IV

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programı tamamlandı.

T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personelinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi sağlayacak bir kapasite geliştirme projesi olarak tasarlandı. Proje kapsamında kamu personeline yönelik bir dizi eğitim gerçekleştirilirken, bu sürecin sürekliliğini de sağlamak üzere, kamu, STK ve akademiyi temsil eden uzmanlardan oluşan bir eğitici grubu oluşturuldu. Bu eğitici grubuna yönelik toplam dört modülden oluşan Eğiticilerin Eğitimi programı düzenlendi.

Bu eğitim programı ağırlıklı olarak yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışan uzmanlardan oluşan gruba, kendi bölgelerindeki STK’ların eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bu ihtiyaçlara cevap olacak özel eğitimler tasarlama ve düzenlemelerine destek olacak şekilde geliştirildi. Aynı zamanda uzmanların sivil toplum kavramı ve rolünü daha iyi kavramalarına ve iş birliği ve iletişimi güçlendirmelerine yönelik de modüller geliştirildi. Bu doğrultuda Sivil Toplum Teorisi, İletişim ve Kampanya Faaliyetleri, Sosyal Medya Becerileri, Sivil Toplumun Rolü ve Yasal Mevzuat, Kamu-STK ilişkisi, Stratejik Planlama, AB Katılım Süreci gibi teorik bilgilerin yanı sıra eğitim becerileri ve metodolojileri gibi pratik çalışmalar da eğitim programına dahil edildi.

Toplam 4 modülden oluşan Eğiticilerin Eğitimi Programının birinci modülü 16-19 Nisan 2018; ikinci modülü 16-20 Temmuz 2018; üçüncü modülü 30 Temmuz-3 Ağustos 2018 ve son modülü de 2-3 Mayıs 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen eğitimlerle tamamlanmış oldu. Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürlerinin katılımcı olduğu eğitimlerde ayrıca T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığının il temsilcileri; Yıldırım Beyazıt, Sakarya ve Gaziantep Üniversitelerinden akademisyenler; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı il Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Eğitimin ilk gününde katılımcılara temel iletişim becerilerinin yanı sıra, kurumsal iletişim ile iyi ve kötü örnekler sunuldu. İkinci gün ağırlıklı olarak kitle iletişim araçları ve halka ilişkiler konusunun ele alındığı eğitimlerde daha sonraki günlerde stratejik planlama, kampanya geliştirme ve proje döngüsü gibi alanlarda bilgi aktarımı ve pratik çalışmalar yapıldı.

Kamu-STK İş Birliği Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor ve T.C. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ulusal katkının 263 bin 350 avro olduğu toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olan projeyle güçlü bir demokrasinin temel taşlarını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.