EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ – III

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ – III

Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında Eğitim Uzmanları Grubu için Eğitici Eğitimlerinin üçüncü modülü Ankara’da gerçekleşti.

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi, merkez ve yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim ve iş birliğini yürüten kamu personelinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriyi sağlayacak bir kapasite geliştirme projesi olarak tasarlandı. Proje kapsamında kamu personeline yönelik bir dizi eğitim gerçekleştirilirken, bu sürecin sürekliliğini de sağlamak üzere, kamu, STK ve akademiyi temsil eden uzmanlardan oluşan bir eğitici grubu oluşturuldu. Bu eğitici grubuna yönelik toplam dört modülden oluşan bir “eğitici eğitimi” programı tasarlandı ve geçtiğimiz aylarda uzman grup eğitimleri başladı.

Eğitici Eğitimleri, ağırlıklı olarak yerelde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışan uzmanlardan oluşan gruba, kendi bölgelerindeki STK’ların eğitim ihtiyaçlarını belirleme, bu ihtiyaçlara cevap olacak özel eğitimler tasarlama ve düzenlemelerine destek olacak şekilde geliştirildi. Aynı zamanda uzmanların sivil toplum kavramı ve rolünü daha iyi kavramalarına ve iş birliği ve iletişimi güçlendirmelerine yönelik de modüller geliştirildi. Bu doğrultuda Sivil Toplum Teorisi, İletişim ve Kampanya Faaliyetleri, Sosyal Medya Becerileri, Sivil Toplumun Rolü ve Yasal Mevzuat, Kamu-STK ilişkisi, Stratejik Planlama, AB Katılım Süreci gibi teorik bilgilerin yanı sıra eğitim becerileri ve metodolojileri gibi pratik çalışmalar da eğitim programına dahil edildi.

Eğitici Eğitimlerinin ilk 3 modülü toplam 14 gün süren bir eğitim programıyla tamamlanacak. Birinci modül eğitimleri geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleşen Eğitici Eğitimlerinin 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihlerinde Ankara’da düzenlenen eğitimlerde üçüncü modülü tamamlandı. Toplam 20 ilden İl Dernekler Müdürünün katılımcı olduğu eğitimlerde ayrıca T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığının il temsilcileri; Yıldırım Beyazıd, Sakarya ve Gaziantep Üniversitelerinden akademisyenler; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sivas ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zonguldak il Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. Eğitimin ilk gününde katılımcılara eğitmenlik becerilerinin yanı sıra, yetişkinlere eğitimle ilgili örnekler sunuldu. İkinci gün ağırlıklı olarak eğitim programı oluşturma ve eğitim teknikleri konularının ele alındığı eğitimlerde daha sonraki günlerde sunum teknikleri, eğitimi değerlendirme ve eğitim uygulamaları gibi alanlarda bilgi aktarımı ve pratik çalışmalar yapıldı.

Eğitici Eğitimlerine katılan uzmanlar daha sonra projenin pilot illerinde, her birine 20 sivil toplum ve kamu temsilcisinin katılması beklenen toplam 30 kapasite geliştirme eğitimi düzenleyecek. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından 26-27 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşecek son modül eğitimlerdeyse, hayata geçirilen tüm bu kapasite geliştirme çalışmalarının değerlendirmesi yapılacak.

Kamu-STK İş Birliği Projesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse ediliyor ve T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Ulusal katkının 263 bin 350 avro olduğu toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olan projeyle güçlü bir demokrasinin temel taşlarını oluşturan sivil toplum kuruluşları ile kamu çalışanları arasındaki iletişimin kuvvetlendirilmesi hedefleniyor.