EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ – I

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ – I

Kamu – STK İş Birliği Projesi kapsamında, bölgelerinde STK’lara yönelik kapasite geliştirme eğitimlerini vermek üzere bir “Eğitici Havuzu” oluşturuldu. Bu eğiticiler 4 farklı modülden oluşan toplam 16 günlük bir “Eğitici Eğitimi” programına katılacak. Birinci eğitim modülüne ait program 16 – 19 Nisan 2018 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirildi.

Birinci modül eğitim programının temellerini oluşturacak konulara odaklandı. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti – Avrupa Birliği İlişkileri, Sivil Toplum Teorisi, Kamu -Sivil Toplum İş Birliği, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yasal Yükümlülükleri, Öğrenme Hedeflerinin Oluşturulması ve ikinci modül için hazırlık  konularını kapsadı.

Eğitici havuzunda yer almak üzere Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinden akademisyenlerin yanı sıra Bursa, Çorum, Malatya, Konya, Çanakkale, Adana, Antalya, Kocaeli, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Sivas, Van, Trabzon, Zonguldak, Mardin, İstanbul ve İzmir İl Dernekler Müdür ve vekillerinden toplam 33 kişi programa katıldı.

Eğitici eğitimlerine önümüzdeki aylarda düzenlenecek ikinci modül eğitimiyle devam edilecek.