Almanya Çalışma Ziyareti

Almanya Çalışma Ziyareti

ALMANYA’DA SİVİL TOPLUM ve KAMU SEKTÖRÜ ARASINDAKİ İLETİŞİM VE İŞ BİRLİĞİNİ İNCELEMEK ÜZERE BERLİN ve POTSDAM’A ÇALIŞMA ZİYARETİ DÜZENLENDİ

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında 10-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirildi. Almanya’ya yapılan bu ziyaret kapsamında Kamu kurumları ve Sivil Toplum Kuruşları arasındaki iş birliği çalışmaları yerinde incelenerek, iş birliği süreçleri ve mekanizmaları konusunda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Berlin ve Potsdam kentlerindeki farklı kurumlar, kuruluşlar ve STK’lar ziyaret edildi.

Söz Konusu çalışma ziyareti İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Almanya çalışma ziyareti kapsamında Federal Gönüllü Kuruluşlar Birliği ile düzenlenen toplantı neticesinde, bu derneğin gönüllü kuruluşlarının elde ettiği başarıları daha geniş kitlelere duyurduğu ve farkındalık yarattığı konusunda bilgiler edinildi. Sivil toplum, özel sektör ve kamu sektörü arasında iletişim ve bağlantıyı sağlayan Ulusal Sivil Toplum Ağına (Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement – BBE) ziyarette bulunuldu. Bu ziyarette katılımcılar Almanya’da bulunan üç kilit sektör arasındaki iletişim ve iş birliğine yönelik süreçler ve iyi uygulama örnekleri incelendi.

Aile, Yaşlı, Kadın ve Gençlik Bakanlığına bağlı Katılım Politikası Dairesi ile gerçekleştirilen toplantıda demokratik katılımcılığa yönelik politikalar incelendi. Aynı gün Türkiye’nin Almanya Büyükelçiliği yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Kamu kurumu ve sivil kuruluşlarla çalışan bağımsız bir araştırma merkezi statüsündeki Maecenata Hayırseverlik ve Sivil Toplum Enstitüsü yetkilileriyle bir araya gelindi. Akademik araştırma, eğitim ve yayınlar yoluyla sivil toplum hakkında bilgi kaynağı olmayı amaçlayan Enstitünün, çalışma dinamikleri ve kurduğu ortaklıklar konusunda bilgiler alındı. Aynı gün, Charlottenburg Yerel Mahkemesi bünyesindeki STK Kayıt Dairesi ile görüşen heyet, ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının kayıtlarını tutan belediyelerin sorumlulukları hakkında bilgiler aldı.

Potsdam kentinde bulunan Kent Konseyi, Sosyal İşler, Gençlik, Sağlık ve Kamu Düzeni Dairesi ile toplantı gerçekleştirildi. Bu birimin sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çocuklara, ergen bireylere ve ailelerine yönelik sosyal koruma konularına odaklandığı ve dört farklı daireden oluştuğu görüldü.

Çalışma ziyaretinin son gününde, ulusal gençlik örgütleri ve bölgesel gençlik konseyleri çalışma grubu olarak faaliyet gösteren Alman Federal Gençlik Konseyi ile toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda gençlik örgütlerinin, gençlik politikaları oluşturulurken karar alma süreçlerine nasıl dâhil edildiğine dair bilgi alışverişinde bulunuldu.

Çalışma Ziyareti sonrasında katılımcılar ile gerçekleştirilen toplantıda; çalışma ziyareti değerlendirilip, Almanya’da incelenen örneklerin hangi yönleri ile ülkemizde uygulanabileceği konusu tartışıldı.