Adana Sivil Toplum Günleri

Adana Sivil Toplum Günleri

T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında Sivil Toplum Günlerinden ikincisi Adana’da düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Kamu-STK İş Birliği Projesi, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Ulusal katkının 263 bin 350 avro olduğu toplam bütçesi 2 milyon 633 bin 500 avro olan Kamu-STK İş Birliği Projesi kapsamında hayata geçirilen faaliyetlerden biri de Türkiye’nin 20 pilot ilinde düzenlenecek olan Sivil Toplum Günleri. Aralarında belediye, valilik, kalkınma ajansları, merkezi yönetimlerinin il temsilcileri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının yer aldığı 100’e yakın temsilciye ev sahipliği yapan ve iki gün süren Sivil Toplum Günlerinin ikincisi 12-13 Nisan tarihlerinde Adana’da düzenlendi.

Adana Sivil Toplum Günleri, T. C. İçişleri Bakanlığı, Dernekler Dairesi Başkanı Yılmaz Doruk ve Projenin eş faydalanıcısı olan T. C. Avrupa Birliği Bakanlığı, Müsteşar Yardımcısı Dr. Mehmet Cangir’in açılış konuşmalarıyla başladı. Konuşmacılar, kamu ile sivil toplum arasında kurulacak güçlü bir iş birliğinin önemine dikkat çekerken, sivil toplumun karar alma süreçlerine etkin katılımı ile demokrasimizin daha da güçleneceğini ifade ettiler.    Etkinlikte kamu sektörü ve sivil toplum arasındaki iş birliğinin mevcut durumunun değerlendirildiği bir de panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Proje teknik Destek Ekibinden Ferda Kara’nın gerçekleştirdiği panelde,  Adana İl Dernekler Müdürü Recep KURTOĞLU,  Çukurova Üniversitesi, Öğretim Üyesi Dr. Oğuzhan KIRDÖK, Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Lütfi ALTINSU ve Çukurova Üniversitesi, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mukaddes Gözde RAMAZANOĞLU konuşmacı olarak yer aldı. Kamu – STK iş birliğinin önündeki engeller ve olası  çözüm önerilerinin sunulduğu panel oturumunda iş birliğine dair iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

Programın ilk gününde, katılımcılar  atölye çalışmaları aracılığıyla STK’ların denetsel sorumlulukları ve yardım toplama; iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri ve proje ortaklığı geliştirme; STK’ların sorunları ve ihtiyaçları ile kamu ve STK’lar arası iletişim ve diyalog konularında bölgelerine özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Adana ilindeki sivil toplum çalışmalarının sergilendiği STK galerisine de ev sahipliği yapan etkinlik katılımcıların güçlü bir iş birliği için ortaya koyduğu yol haritasının sunumuyla tamamlandı.