SİVİL TOPLUM GÜNLERİ

20 ilde düzenlenen Sivil Toplum Günleri tüm Türkiye’den kamu personeli ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

KAMU PERSONELİ EĞİTİMLERİ

Düzenlenen 15 eğitimle tüm Türkiye’den toplam 1500 kamu personeline sivil toplum kavramı hakkında eğitim veriliyor.

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ

6 Avrupa Birliği üye ülkesine düzenlenen çalışma ziyaretlerinde kamu-STK işbirliğine yönelik iyi uygulama örnekleri yerinde inceleniyor.

EĞİTİCİ EĞİTİMLERİ

Akademisyenler, STK temsilcileri ve kamu görevlilerinden oluşan gruplara yönelik eğitici eğitimleri düzenleniyor.

STK BİLGİ MERKEZİ

FOTOĞRAF / VİDEO